Üniversite kampüsünde TOKİ inşaatına adli engel

by Bi'Burs

TOKİ’nin İzmir’de bir üniversite kampüsüne kurulması planlandıktan sonra konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Mahkeme, barınma ve üniversite dışındaki diğer kullanım alanlarına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dolayısıyla imar planları geçersiz oldu.

Karabağlar Belediyesi, 38 hektarı İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne tahsis edilen ve 42 hektarı konut inşa edilmek istenen Uzundere’de 80 hektarlık alana yönelik hukuki mücadelesini sürdürüyor.

80 hektarlık alanın tamamının üniversiteye tahsis edilmesini isteyen ve konut yapılmasına karşı çıkan belediye, geçtiğimiz yıl İzmir 1. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, konut ve üniversite dışındaki diğer kullanım alanlarına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dolayısıyla imar planları geçersiz oldu.

PLANI BEKLEMEDEN İHALE EDİLDİ

Bunun üzerine bakanlık, imar ve imar planı çalışması başlattı. Ancak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 Ocak 2021’de 42 hektarlık alana konut inşa etmek için sürecin tamamlanmasını beklemeden aceleyle ihale etti. İmar planları 12 Şubat 2021’de, hemen ardından askıya alındı. teklif.

MAHKEME KARARI

Karabağ’ın geleceği için tüm alanın üniversiteye tahsis edilmesini isteyen Karabağlar Belediyesi, mahkeme kararlarının yerine getirilmesi için yeniden mahkemeye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 4. İdare Mahkemesi, revizyon imar planı onaylanmayan bölgede konut inşaatı ihalesinin yapılamayacağına karar verdi. Mahkemenin oybirliğiyle alınan kararında şu noktalara işaret edildi:

Davaya esas olan ihale işlemlerine esas olan imar planlarının 19.03.2019 onay tarihi ile mahkeme kararı ile yürütülmesi ve bu doğrultuda yapılan revizyon imar planlarının yapılması Karar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış ve 12.02.2021 tarih ve 265497 sayılı yazı ile başlayacak şekilde askıya alma-ilan sürecinin dağıtılması kararlaştırılmıştır. Davaya konu olan ihalenin 26.01.2020 tarihinde yapıldığı göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 2021 yılında imar planlarının onaylanması beklenmeden yapılan ihalenin kanuna aykırı olduğu sonucuna varıldı. Açıklanan gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline oybirliği ile karar verildi. “

” İNŞAAT FAALİYETLERİ DURDU ”

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uzundere’de tüm alanın üniversiteye tahsisi için hukuki mücadelenin yeni ve önemli bir aşamaya geldiğini vurgulayarak, “Maalesef hukuka ve adalete saygı çağrılarımız göz ardı edildi. Uyarılarımıza rağmen TOKİ inşaat ihalesine çıktı. Bu konudaki doğruluğumuzun yargı kararıyla tescil edildiği görülüyor ”dedi.

TOKİ’yi yargı kararlarının gereklerini yerine getirmeye çağıran Başkan Selvitopu, “Herkes hukuka saygı göstermeli. Bu karar kapsamında TOKİ’nin inşaat faaliyetlerini derhal durdurması gerekiyor ”dedi.

(ANKA KUŞU)

You may also like

Leave a Comment