Türkiye cezaevi nüfusu açısından Avrupa’da birinci | Türkiye | DW

by Bi'Burs

İsviçre’deki Lozan Üniversitesi’nin Avrupa Konseyi adına yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye, hem kişi başına düşen cezaevindeki kişi sayısı hem de denetimli serbestlikteki kişi sayısının nüfusa oranı açısından Avrupa’da birinci sırada yer alıyor.

Araştırmaya göre Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 3 ülkedeki denetimli serbestlik uygulamaları, gözaltı ve hapis cezasına alternatif olarak değil, ek yaptırımlar olarak uygulanabiliyor.

Türkiye Avrupa şampiyonu

Araştırmada Türkiye, şartlı tahliye, adli kontrol ve cezaevinde bulunanların nüfusa oranıyla dikkat çekiyor. Sonuçlara göre Türkiye’de bu kişilerin oranı yüzde 1 (100 binde 984) olarak tahmin edilmektedir. Avrupa ortalaması yüz binde 340 kişi iken, Türkiye’yi 839 kişi ile Polonya ve 826 kişi ile Gürcistan takip ediyor.

Türkiye, denetimli serbestlik altındakilerin oranında da yüz binde 627 kişi ile Polonya’dan sonra (yüz binde 643) ikinci sırada yer alıyor.

31 Ocak 2020 itibariyle Avrupa’da her 100 bin kişiye 149 kişi denetimli serbestlik altındayken, 100 bin kişiye 103 mahkum cezaevinde kaldı. Araştırmaya göre, hapis yerine elektronik izleme, toplum hizmeti, ev hapsi, tedaviler, yarı özgürlük ve şartlı tahliye gibi yaptırım ve tedbirler Avrupa genelinde yayılmaya devam ediyor.

Gürcistan, Litvanya ve Türkiye ise cezaevindeki kişi sayısı ve denetimli serbestlik oranları açısından Avrupa ortalamasının oldukça üzerindedir. Raporda, bu durumun şartlı tahliye tedbirlerinin hapis cezasına alternatif olarak değil, ek yaptırımlar olarak kullanıldığının bir göstergesi olabileceği vurgulandı.

Denetimli serbestlik ve cezaevi nüfusu arasındaki oran analiz edildiğinde, sekiz ülke hem cezaevinde hem de denetimli serbestlikte düşük oranlar gösterdi. Bu ülkeler; İsviçre, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Slovenya, Hırvatistan, Monako ve Kıbrıs Cumhuriyeti.

ANKA/SSB, TY

© Deutsche Welle İngilizce

You may also like

Leave a Comment