TÜİK: Gençlerin yüzde 77’si işlerinden memnun | TÜRKİYE | DW

by Bi'Burs

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “İstatistiklerle Gençlik 2020” verilerini açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. Bu sayı toplam nüfusun yüzde 15,4’ünü oluşturuyor. Bu sonuçlara göre, Türkiye’nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin genç nüfusundan yüzde 15,4 daha yüksek olduğu kaydedildi.

2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 23,4 ile Hakkari oldu. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller sırasıyla yüzde 12,5 ile Muğla ve yüzde 12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.

Her dört gençten biri işsiz

Hanehalkı işgücü anketinin sonuçlarına göre gençlerin işgücüne katılım oranı 2019’da yüzde 44,4, 2020’de yüzde 39,1 oldu.

Genç erkekler arasında işgücüne katılım oranı 2019’da yüzde 55,9’dan 2020’de yüzde 50’ye düşerken, genç kadınlar için bu oran 2019’da yüzde 32,6’dan 2020’de yüzde 27,5’e geriledi.

2019’da yüzde 25,4 olan genç işsizlik oranı 2020’de yüzde 25,3’e düştü.

Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı 2019’da yüzde 26’dan 2020’de yüzde 28,3’e çıkma eğilimindeydi.

Bu oranın cinsiyetler arasında dağılımı büyük farklılıklar gösteriyordu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne de 2020’de yüzde 21,2, genç kadınlarda yüzde 35,7 olarak kaydedildi.

Çalışan gençlerin yüzde 51’i hizmet sektöründe

Hanehalkı işgücü anketi sonuçlarına göre, genç nüfusun istihdam oranı 2019’da yüzde 33,1’den 2020’de yüzde 29,2’ye geriledi. 2020’de gençlik yüzde 38,8 olarak kaydedilirken, bu oran genç kadınlar için yüzde 19,2 olarak belirtildi. .

Genç nüfusun istihdamı sektörler itibarıyla incelendiğinde 2020 yılında istihdam edilen gençlerin yüzde 20,7’sinin tarım sektöründe, yüzde 28,3’ünün sanayi sektöründe ve yüzde 51’inin hizmet sektöründe olduğu görüldü.

Gençlerin yüzde 77,1’i işinden memnun

Yaşam memnuniyeti anketinin sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin yüzde 77,1’i işinden, yüzde 48,1’i ise kazandıklarından memnun olduğunu belirtmiştir. Ayrıca gençlerin yüzde 59,5’i eğitimden memnun olduğunu belirtmiştir. teslim aldılar.

Mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı azaldı

Yaşam memnuniyeti anketinin sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki gençlerin mutlu olduğunu beyan eden oranı 2019’da yüzde 56,7, 2020’de yüzde 47,2 oldu. Mutluluk oranı genç erkeklerde yüzde 41,4, yüzde 53,2 oldu. 2020’de genç kadınlar için.

2020’de gençlerin yüzde 48’i sağlığı bir mutluluk kaynağı olarak gösterdi. Bunu yüzde 24,6 ile başarı ve yüzde 15,6 ile aşk izledi.

DW / AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe

You may also like

Leave a Comment