Marmara Denizi’nde müsilajla mücadele eylem planı açıklandı | Türkiye | DW

by Bi'Burs

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pazar günü Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Yalova vali ve belediye başkanlarının katıldığı Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı’nın ardından Marmara Denizi’ni temizlemek için 22 maddelik eylem planını açıkladı. müsilajdan.

Eylem planını bakanlıklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı ve üyeleri, ilgili tüm kurumlar, valiler, Marmara Belediyeler Birliği ve belediye başkanlarıyla birlikte imzaladıklarını belirten Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 700 çalışmalara bilim insanlarının katıldığını ve 300 kişilik uzman bir ekibin 91 noktayı düzenli olarak ziyaret ettiğini ve bilimsel testler yaptıklarını ifade etti.

Bakan Kurum yaptığı paylaşımda, “Şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürüttüğümüz Marmara Denizini Koruma Eylem Planımızı bakanlıklarımız, TBMM Çevre Komisyonu, Valiler, Belediye Başkanları ve bilim insanlarının katkılarıyla hazırladık. Marmara Belediyeler Birliği.” Tüm aşamaların bilim adamları ve uzman ekiplerle yürütüldüğünü vurgulayan Kurum, “Marmara Denizi eski sağlıklı günlerine kavuşuncaya kadar devletin tüm imkanları seferber edilecek” dedi.

Müsilaj temizliği için açıklanan eylem planı şu şekildedir:

1- Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK’lardan oluşan bir koordinasyon kurulu ve bünyesinde bir Bilim ve Teknik Kurul bulunur. Marmara Belediyeler Birliği kurulacak,

2- Marmara Denizi Entegre Stratejik Planı üç ay içerisinde hazırlanacak ve bu plan çerçevesinde çalışmalar yürütülecektir,

3- Marmara Denizi’nin tamamının sit alanı olarak belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanacak olup, 2021 yılı sonunda tamamlanacaktır,

4- Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren Marmara Denizi’ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle 7/24 tamamen temizlenmesi için çalışmalara başlanacak,

5- Bölgedeki mevcut atıksu arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesislerine dönüştürülecektir. Atık suların ileri biyolojik arıtma yapılmadan Marmara Denizi’ne deşarjının önlenmesi hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütülecek,

6- Marmara Denizi’ne deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartlarının 3 ay içinde güncellenerek uygulamaya konulması,

7- Arıtılmış atıksuyun mümkün olan her yerde yeniden kullanımı artırılacak ve desteklenecektir. Temiz üretim teknikleri uygulanacak,

8- Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB’lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmaları ile ileri arıtma teknolojilerine geçişin hızlandırılacağı,

9- Atıksu arıtma tesislerinin yapımını ve işletmesini çok daha kolay hale getirmek için kamu-özel işbirliği modelleri hayata geçirilecek,

10- Gemilerden çıkan atık suların Marmara Denizi’ne deşarjını önlemek için üç ay içinde düzenlemeler yapılacak,

11- Tersanelerde daha temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak,

12- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde alıcı ortama deşarj yapan tüm atıksu arıtma tesisleri 7/24 online olarak izlenecektir. Marmara Denizi’nde 91 izleme noktası 150’ye çıkarılacak. Türkiye Çevre Kurumu tarafından uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak Marmara Denizi ile bağlantılı tüm havzalarda denetimler artırılacak. ,

13- Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöp Eylem Planı üç ay içinde hazırlanarak uygulamaya konulacaktır,

14- İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damla sulama sistemleri yaygınlaştırılacak,

15- Marmara Denizi ile bağlantılı havzalarda, kirliliğin denize ulaşmasını önlemek için dere yataklarında suni sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturulacak,

16- Zeytin karasuyu ve peynir altı suyundan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için atık suların azaltılmasına yönelik teknolojik dönüşümler sağlanacak,

17- Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı kademeli olarak azaltılacaktır. Organik temizlik ürünleri özendirilecek,

18- Marmara Denizi’ndeki tüm hayalet ağların bir yıl içinde temizleneceği,

19- Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem bazında yürütülmesi sağlanacak ve koruma alanları geliştirilecektir,

20- Müsilajdan zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacak,

21- Deniz kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar yapılarak kamuoyunu bilgilendirmek ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için bir platform oluşturulacak,

22- Soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların Marmara Denizi üzerindeki etkilerini azaltıcı tedbirler alınacaktır.

DHA / HS, EC

© Deutsche Welle İngilizce

You may also like

Leave a Comment