İşsizlik yüzde 13,9, atıl işgücü yüzde 27,4 | Ekonomi | DW

by Bi'Burs

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de işsizlik oranı Nisan ayında aylık 0,9 puan artarak yüzde 13,9’a yükseldi. TÜİK, Nisan ayında 15 yaş ve üstü işsiz sayısının bir önceki aya göre 275 bin artarak 4 milyon 511 bin kişiye ulaştığını kaydetti.

Süreye bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan “atıl işgücü oranı” bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 27,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 19,9 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 21,9 oldu.

TÜİK, Avrupa Birliği’ne uyum amacıyla Ocak ayından bu yana geniş işsizlik olarak da tanımlanan atıl işgücü oranını açıklıyor. TÜİK’in işsizlik hesaplamaları daha önce tartışmalara yol açmıştı.

İş oranı

Nisan 2021’de istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 0,4 puan azalarak yüzde 44,2 oldu. Öte yandan, Nisan ayında işgücü bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 32 milyon 567 bin kişiye ulaşırken, işgücüne katılma oranı 0,1 puan artarak yüzde 51,3’e yükseldi.

15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 25,6’ya, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 32’ye yükseldi. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 43’e ulaştı.

Nisan ayında istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 9,0 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektöründe ise 52 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18’i tarım, yüzde 21,3’ü sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat ve yüzde 54,2’si hizmet sektöründeydi.

kayıt dışı işgücü

Bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmaksızın çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalarak yüzde 28,4’e, kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,4’e geriledi. tarım dışı sektör ise bir önceki yılın aynı ayına göre 0 oldu. 0,7 puan azalarak yüzde 16,4’e geriledi.

DHA, DW/HS, JD

© Deutsche Welle İngilizce

You may also like

Leave a Comment