Dünyada 160 milyon çocuk işçi var | DÜNYA | DW

by Bi'Burs

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporuna göre dünyada çocuk işçi sayısı 160 milyona yükseldi. 2020’nin başında kaydedilen bu sayının dört yıl öncesine göre 8 milyon 400 bin fazla olduğu belirtiliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu arada tablonun daha da ağırlaştığı tahmin ediliyor.

UNICEF ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) her dört yılda bir çocuk işçiliği konusunda bir rapor hazırlamaktadır. Sonuçları bugün açıklanan yeni raporda, yıllardır azalmakta olan çocuk işçiliğinin yeniden artmaya başladığı kaydedildi.

Pakistan

Raporlara göre 2000-2016 yılları arasında dünyadaki çocuk işçi sayısı 94 milyon azaldı. Çocuk işçilerin nüfusa oranı da bu dönemde azalmıştır. 2020 yılında çocuk işçilerin nüfusa oranı 2016 yılındaki düzeye yakın ölçülmüştür. Ancak nüfus dört yılda arttığı için çocuk işçi sayısında nominal bir artış söz konusudur.

Salgın nedeniyle çocuk işçi sayısı arttı

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, “Çocuk işçiliğine son verme mücadelesinde zemin kaybediyoruz” dedi. Covid-19 krizinin olumsuz etki yaptığını söyleyen Fore, pandemi nedeniyle yoksulluk artışına ilişkin tahminler doğru olursa 2022 yılı sonuna kadar 9 milyon çocuğun daha çalışma hayatına katılacağını söyledi.

İstatistiksel modeller bu sayının çok daha yüksek olabileceğini ortaya koymaktadır. UNICEF istatistikçisi Claudia Cappa AFP’ye verdiği demeçte, “Tasarruf tedbirleri ve diğer faktörler nedeniyle çalışan çocukların sayısı gelecek yılın sonuna kadar 46 milyon daha artabilir.”

İran

İran

Rapora göre, çalışan çocukların yarısından fazlasını 5-11 yaş arası çocuklar oluşturuyor. Çocuk işçilerin üçte ikisi erkek ve ev işleri de hesaba katıldığında kızların oranı daha da artıyor.

Sahra altı Afrika’da her dört çocuktan biri işçi

UNICEF ve ILO, raporda özellikle Sahra Altı Afrika’daki çocukların durumuna dikkat çekti. Çocuk işçi sayısında yaklaşık 16 milyon 600 bin artışla en büyük artış bu bölgede yaşandı. Artışta bölgedeki krizler, aşırı yoksulluk ve yetersiz sosyal koruma önlemleri rol oynamıştır. Sahra altı Afrika ülkelerinde 5-17 yaş arası çocukların yaklaşık dörtte biri işçi. Bu oran Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde yüzde 2,3’tür.

Yemen

Yemen

%70 tarım işçisi

Rapora göre, çocukların istihdam edildiği sektörlerin başında tarım geliyor. 112 milyon ile dünyadaki çocuk işçilerin yaklaşık yüzde 70’i tarımda çalışıyor. Yüzde 20’si hizmet sektöründe, yüzde 10’u ise sanayide istihdam edilmektedir.

Rapora göre, tehlikeli işlerde çalışan 5-17 yaş arası çocuk sayısı 2016-2020 yılları arasında 6,5 ​​milyon artarak 79 milyona ulaştı. Çocukların güvenliğini, beden ve ruh sağlığını tehlikeye atan işler bu kapsamdadır.

AFP, KNA/EC, JD

© Deutsche Welle İngilizce

You may also like

Leave a Comment