Almanya, FATF Seyahat Kuralını uygulamaya başlıyor

by Bi'Burs

Uzman avukat Lutz Auffenberg ve hukuk firması Fin Law, fintech ve yenilikçi teknolojiler alanında uzmanlaşmıştır. Özellikle blockchain teknolojisi ve onun düzenlenmesi, çalışmalarının merkezinde yer almaktadır. Konuk makalesinde, yeni kripto değer transferi düzenlemesine ve FATF Seyahat Kuralının uygulanmasına adanmıştır.

Bu makale ilk olarak Fin Law Blog’da yayınlandı.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin önlenmesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi konusunda üye devletlerine tavsiyeler hazırlayan uluslararası bir kuruluştur. FATF’nin tavsiyeleri, kurumun kuruluşundan bu yana kara para aklamanın önlenmesine yönelik küresel düzenlemenin ana itici gücü olmuştur ve bu sayede özellikle Avrupa Birliği, önerilen düzenlemelerin uygulanmasında örnek bir öğrenci olarak tanımlanabilir. FATF tavsiyelerinin 2019 yazındaki son revizyonundan bu yana, kripto değerleri de komitenin tavsiyelerine sanal varlıklar olarak açıkça dahil edildi. FATF, sanal varlıkları, dijital olarak alınıp satılabilen veya aktarılabilen ve ödeme veya yatırım amacıyla kullanılabilen değerin dijital temsilleri olarak tanımlar. Buna hem Bitcoin veya Ether gibi klasik kripto para birimleri hem de örneğin akıllı sözleşmeye dayalı yatırım jetonları dahildir.

FATF, tavsiyelerine eşlik etmek üzere, sanal varlıklara ilişkin hizmet sağlayıcıların işlemleri ve diğer işlemleri gerçekleştirirken sanal varlıkların göndericisi ve alıcısı hakkında bilgi toplamasını sağlamak için FATF’nin üye devletlerine önerdiği güncel versiyonunu bir yorumlama kılavuzu yayınlar. işlemde yer alan hizmet sağlayıcıların yanı sıra talep üzerine yetkililere iletmek. Seyahat Kuralı olarak da bilinen bu tavsiye, FAFT’nin doğrudan yasama yetkisinin olmaması nedeniyle doğrudan yasal bir etkiye sahip değildir. Alman Federal Maliye Bakanlığı, şu anda Alman hukukunda Seyahat Kuralını uygulamaya çalışıyor ve bir kripto değer transferi düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir yasa taslağı sundu.

İçerik olarak, Kripto Değer Transferi Yönetmeliği taslağı, yalnızca düzenlemeye tabi bankaları ve finansal hizmet kuruluşlarını, buna göre Para Transferi Yönetmeliği’nin para transferleri için geçerli olan hükümlerini uygulamakla yükümlü kılıyor. Özellikle yükümlü kurumların, müşterilerinin adını ve adresini işlem alıcısının kripto hizmet sağlayıcısına iletmesi gerektiği sonucu çıkmaktadır. Para Transferi Yönetmeliği aynı zamanda müşterinin hesap numarasının açıklanmasını da emrettiği için, kripto işlemleri için yönetmeliğin uygun şekilde uygulanması halinde müşterinin blok zinciri adresi veya açık anahtarı gerekli olacaktır. Kripto işleminin bir tarafında herhangi bir hizmet sağlayıcı yer almıyorsa, diğer taraftaki zorunlu hizmet sağlayıcı, gerektiğinde bir yetkiliye ifşa edilebilmesi için bahsedilen bilgileri yine de toplamalı ve saklamalıdır.

Kripto değer transferi düzenlemesi için mevcut yasa tasarısının, FATF’nin sanal varlık tanımından daha az ileri giden Alman Bankacılık Yasası’ndan (KWG) yapılan tanım anlamında sadece kripto değerlerine atıfta bulunması ilginçtir. Örneğin sadece sınırlı bayi ağlarında kullanılabilen kripto para birimleri KWG kapsamındaki kripto değerleri değilken FATF tanımı böyle bir istisnayı öngörmemektedir. Ancak mevcut taslak, şu anda istişare için hazır olan yasa koyucu tarafından yalnızca ilk işaretlemedir. Bu nedenle, Kripto Değer Transferi Yönetmeliği taslağının önümüzdeki aylarda gerekirse revize edilip uyarlanacağı göz ardı edilemez.


You may also like

Leave a Comment